hdr05.jpghdr03.jpghdr10.jpghdr04.jpghdr01.jpghdr06.jpghdr02.jpghdr09.jpghdr12.jpghdr08.jpghdr07.jpg

Sociálna činnosť v obci

Sociálna práca
Aktuality


Komunitné centrum, ul. Školská, Letanovce
tel. kontakt: 053-4491120; 0905 886 392
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Pracovná doba:

PO: 7.00 – 15.00           Obedňajšia prestávka: 12.00 – 12.30
UT: 7.00 – 15.00

ST: 7.00 – 17.00 13.00 – 17.00 pre verejnosť

ŠT: 7.00 – 15.00
PI: 7.00 – 13.00

Terénni sociálni pracovníci: telefónny kontakt: 053-4491120
Mgr. Klaudia Nemčíková
0905 886 392
Bc. Gabriela Šmelková

Asistenti: Martin Pecha
Marián Žiga

Aktivity komunitného centra:

 • Poskytovanie poradenstva a sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie.
 • Získanie alebo obnovenie pracovných návykov potrebných pre začlenenie sa do pracovného procesu.
 • Individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou, vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane vyhľadávacích činností.
 • Posilňovanie výkonu a kvality práce s jednotlivcom, rodinou, komunitou a vyhľadávacích činností vykonávaných v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí prostredníctvom supervízie.
 • Činnosti na podporu a zabezpečenie sociálnej integrácie ohrozených a marginalizovaných skupín, na zlepšenie dostupnosti a kvality služieb starostlivosti.

Poskytovanie poradenstva v oblasti:

 • Zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného stavu detí i dospelých.
 • Zlepšenia dochádzky detí do školy.
 • Zmysluplného využívanie voľného času, najmä u detí a mládeže.
 • Získania návykov a zručností potrebných na riadne užívanie obydlí.
 • Nadobudnutia zručností vedenia domácnosti a zlepšenie zdravej výživy členov domácnosti.
 • Využívania dávky a príspevkov na zákonom stanovený účel
 • Zvýšenie sociálnej mobility klienta a jeho schopnosti riadiť svoj život samostatne (zvýšenie nezávislosti od iných).
 • Iniciovanie štrukturálnych zmien a ozdravných procesov v obci.
 • Eliminácia negatívnych stereotypov majority a jej senzibilizácia vo vzťahu k cieľovej skupine a naopak.
 • Minimalizovanie individuálnych rizík spojených so životom v sociálne znevýhodňujúcom prostredí.
 • Participácia samospráv a relevantných inštitúcií na sociálnej inklúzii.
 • Vytvorenie spolupráce s inštitúciami realizujúcimi v lokalite rozvojové programy.
 • Mobilizácia okolia klienta k aktívnej pomoci.
 • Prevencia sociálno-patologických javov v rodine a komunite
 • Obnova a úprava rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo z rodiny vyňaté na základe rozhodnutia súdu v spolupráci s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

Joomla templates by a4joomla